Uczestnicząc w badaniach rynku i opinii możesz wpływać na otaczającą Cię rzeczywistość, dzieląc się swoją opinią na temat produktów, usług czy spraw społecznych. Zaproszony przez ankietera do uczestnictwa w badaniu nie rezygnuj z możliwości wyrażenia swojego zdania.
Twoja opinia ma znaczenie.
Inicjator programu:
Sygnatariusze programu: